Vi Bilägare har testat Passat TDI och Golf TDI

Volkswagens tekniska åtgärd leder inte till några väsentliga förändringar av bilens egenskaper. Så kan man sammanfatta Vi Bilägares före- och efter-test på två uppdaterade Volkwagenbilar. Testet, som utförts på en Golf 1,6 TDI 105 och en Passat 2,0 TDI 170 4M finns publicerat i Vi Bilägare nr 10 som började säljas den 3 juli.

Båda testbilarna uppvisar en liten effektökning och en liten ökning av maximalt vridmoment. Skillnaderna är dock marginella, utom effektökningen på Golfen som uppgår till 8 hästkrafter vid vissa varvtal.

När det gäller förbrukning enligt den officiella körcykeln NEDC konstaterar Vi Bilägare att ingen förändring kan uppmätas på Passaten efter åtgärden. För Golfen noteras en viss förbrukningsökning, men den anses ligga inom mätmetodens felmarginal. Utsläppen av NOx minskar marginellt för båda fordonen, enligt körcykeln NEDC och ligger under gränsvärdet för Euro 5.

Vi Bilägare har också mätt enligt den kommande körcykeln WLTP. För Passat noteras inga skillnader i förbrukning enligt denna körcykel, medan en viss förbrukningsökning noteras för Golf. Med körcykeln WLTP minskar NOx-utsläppen för båda fordonen efter uppdateringen. För Golf noteras en stor minskning av NOx-utsläppen.

Det publicerade testet omfattar också ett prov i verklig trafik med en teststation monterad på bilen. Resultatet från detta prov bekräftar resultaten från Vi Bilägares laboratorietest.

Vi Bilägare, som är en av Sveriges största biltidningar, har gjort testet med hjälp av Transportstyrelsen. Effektmätningen är gjord i en Rototestanläggning i Sverige och utsläppsmätningen är gjord i ett laboratorium används för certifieringsmätningar. Mätningarna är gjorda exakt efter det regelverk som används vid certifieringsmätningarna. Detta innebär bland annat att ingen effektkorrigering har gjorts, eftersom det inte ska göras vid test av turbomotorer.

Representanter från Transportstyrelsen har följt Vi Bilägares test och Per Öhlund på Transportstyrelsen refereras i Vi Bilägares artikel: ”Vi ser inga större avvikelser än vanliga test till testvariationer med samma bil”, säger han.

Det har förekommit flera olika tester i media sedan Volkswagen lanserade sina tekniska åtgärder. Testerna har varit av varierande slag. Niklas Carle, chefredaktör för Vi Bilägare, ställer sig själv frågan varför Vi Bilägares test har dröjt så länge. Han ger svaret: ”Bra journalistik tar tid och måste få göra det. Genvägar, oavsett om de sker i media eller bilindustrin, straffar sig alltid i längden.”