Audi erbjuder uppdatering av dieselmotorer

Audi kommer att erbjuda ägare till vissa bilar uppgraderad mjukvara för att sänka utsläppen under verklig körning – utöver nuvarande lagkrav.

I korthet innebär det att:

  • Audi erbjuder uppgraderad mjukvara kostnadsfritt
  • Åtgärden sänker emissionerna under verklig körning – utöver nuvarande lagkrav
  • Erbjudandet gäller V6 och V8 TDI-motorer EU5 och EU6 (inklusive Porsche och VW med motsvarande motorer)
  • Totalt omfattas upp till 850 000 bilar i Europa och andra marknader (ej USA och Kanada)
  • Åtgärden bidrar till förbättrad luftkvalitet framförallt i urbana miljöer
  • Dieselmotorer är tack vare sin låga bränsleförbrukning fortfarande relevanta för att nå klimatmålen med minskade CO2-utsläpp
  • Erbjudandet är ingen återkallelse utan en frivillig serviceaktion för ägare till berörda modeller
  • Mer detaljer kring erbjudandet i Sverige kommer senare

Audi erbjuder kunder i Europa och på andra marknader ett program för att uppgradera mjukvaran i bilar med EU5 och EU6 dieselmotorer. Totalt 850 000 bilar med sex- och åttacylindriga motorer (V6/V8 TDI, EU5/EU6) kan få ny mjukvara. Åtgärden kommer att reducera emissionerna under verklig körning, utöver de nuvarande lagkraven och sker i nära samarbete med den tyska transportmyndigheten (KBA). Genom detta kommer Audi att bidra till sänka de totala utsläppen, speciellt i urbana områden. Åtgärden sker kostnadsfritt och gäller även för modeller från Porsche och Volkswagen som är utrustade med samma typ av motorer.

Audi vill framtidssäkra dieselmotorn för sina kunder och därmed bidra till att förbättra luftkvaliteten. Genom programmet vill Audi även motverka eventuella restriktioner mot bilar med dieselmotorer. Med sin låga bränsleförbrukning bidrar dieselmotorerna till att nå de ambitiösa CO2-målen för Europa, vilket är en annan orsak till att Audi beslutat sig för att erbjuda programmet med uppgraderad mjukvara.

Audi har under flera månader undersökt alla dieselkoncept för eventuella oegentligheter.  Alla indikationer har kontrollerats och sedan 2016 har Audi samarbetat nära myndigheterna och rapporterat till dem, framförallt till det tyska transportministeriet och den tyska transportmyndigheten (KBA). Paketet består av frivilliga åtgärder, inklusive några som redan kommunicerats till myndigheterna och som har tagits hänsyn till i deras beslut. Audi är medvetna om att de pågående kontrollerna från KBA ännu inte är avslutade.  Om de resulterar i ytterligare konsekvenser kommer Audi givetvis att snarast implementera de nödvändiga tekniska lösningar som en del i EU5/EU6 programmet.