Åklagaren konstaterar att Volkswagen Group Sverige inte gjort någon olaglig handling i dieselfrågan

Idag den 2 november släppte åklagarmyndigheten ett pressmeddelande om att den svenska förundersökningen läggs ned.

”Förundersökningen om misstänkt manipulerade Volkswagenmotorer som distribuerats i Sverige har nu överförts till Tyskland. Den svenska förundersökningen läggs därmed ned.” skriver åklagarmyndigheten i sitt pressmeddelande. Förklaringen är att ”- Det har inte framkommit misstankar mot personer med sådan anknytning till Sverige att lagföring av det skälet borde aktualiseras här. Det har inte heller framkommit några omständigheter som aktualiserar straffrättsliga ingripanden mot det i VW-koncernen ingående svenska dotterbolaget som importerat och distribuerat fordonen i Sverige, säger chefsåklagare Alf Johansson som lett den svenska förundersökningen.”

– Detta är vad vi har förväntat oss, men jag är självklart nöjd med att undersökningen nu visat vi inte gjort något olagligt. Det är positivt att åklagaren nu har utrett frågan i grunden. Vi fortsätter att uppdatera berörda bilar enligt vår plan och med goda resultat, säger Claes Jerveland, VD Volkswagen Group Sverige.