Volkswagen tar avstånd från EUGTs tester

Den senaste tiden har fakta framkommit om den europeiska forskargruppen för miljö och hälsa inom transportsektorn, EUGT (Europäische Forschungsvereinigung für Umwelt und Gesundheit im Transportsektor) och om de tester som utförs av universitetssjukhuset RWTH Aachen.

Volkswagen anser att det inte finns något som motiverar dessa metoder och anser speciellt att de studier på djur som utfördes på uppdrag av EUGT i USA var oetiska, frånstötande och djupt skamliga.

Volkswagenkoncernens CEO Mattias Müller har gjort följande uttalande med anledning av nyheten om EUGTs tester:

”I vårt företag – och i vår industri, finns det vissa saker som man bara inte gör! Därför undersöker vi på Volkswagen nu EUGT:s arbete fram till dess att det avslutades under 2017. Och vi kommer att komma fram till alla nödvändiga slutsatser.

Jag beklagar djupt att Volkswagen, som en av sponsorerna till EUGT, var inblandad i dessa tester. Och jag ber om ursäkt för eventuella missförhållanden och felbedömningar hos de i vårt företag som var inblandade.”

Om Volkswagens involvering i EUGT

I fortsättningen kommer Volkswagen-koncernen att principiellt avvisa test på levande djur i den mån det inte finns några tvingande rättsliga skäl för sådana test. Dessutom kommer tyska etikstandarder att vara bindande för alla framtida forskningsprojekt världen över.

EUGT eV grundades 2007 som ett oberoende forskningsinstitut av BMW, Daimler, Volkswagen och Bosch, där alla parter hade lika stor del i arbetet. I början av 2016 väckte Volkswagen frågan om ett institut som EUGT fortfarande låg i tiden och var meningsfull. EUGT upplöstes den 30 juni 2017.

Bakgrunden till studien som rapporterats om i media var en diskussion om kvävedioxidnivån på arbetsplatsen vid RWTH Aachen och dess påverkan i allmänhet. Gällande testerna på testpersonerna utsattes de för koncentrationer betydligt lägre än de nivåer som kan uppstå på många arbetsplatser i Tyskland.

Studien grundades på ett forskningsförslag som granskades och godkändes av etikkommittén för RWTH Aachens universitetssjukhus. Denna studie har sponsrats av EUGT eV.