Begagnade laddhybrider exporteras ur Sverige

 Photo by Mikita Karasiou on Unsplash

Var femte laddhybrid som såldes i Sverige 2015 har redan exporterats. Exporten sker framförallt till Norge där engångsskatten på bilar gynnar laddhybrider. Det norska skattesystemet för bilar gynnar både nya laddhybrider och begagnade laddhybrider som importeras till Norge.

Gunnar Kjellman, VD på ALD Automotive som leasar ut och administrerar företagsbilar, har noterat trenden.

– ALD har en egen försäljning av begagnade bilar. Där märker vi att norrmännen dammsuger utbudet av laddhybrider, säger han.

– Exporten av begagnade laddhybrider till Norge kan dels förklaras av att laddhybrider gjorts attraktiva på den norska marknaden, dels av att norrmännen är mer vakna när det gäller att efterfråga eldrift. Eldrift är ju mer vanligt i Norge.”

Exporten av begagnade laddhybrider är en tankeställare för svenska politiker och för svenska konsumenter, anser Sten Forsberg, chef för Volkswagen personbilar:

– Vi subventionerar in nya laddhybrider, men många av dem blir aldrig tillgängliga för begagnatköparna. Beslutsfattarna borde ha mer fokus på denna fråga.

Det förslag till miljözoner som regeringen lagt innebär att bara elbilar och gasbilar får köra i den strängaste miljözonen. Men många av de laddbara bilar som skulle kunna användas i sådana miljözoner är på väg att skeppas ut från Sverige. Samtidigt som svenska skattebetalare har finansierat supermiljöbilspremier för att bilarna skulle säljas i Sverige.

– Den svenska miljöbilspolitiken behöver tänka mer på begagnatköparna. Idag saknas en liten knuff från staten att köpa en begagnad supermiljöbil, allt stöd ges till nybilsköparen. Det är viktigt att staten följer upp detta ganska snart, säger Sten Forsberg.

– Givetvis ska vi inom bilbranschen också utbilda begagnatköparna så att de intresserar sig för eldrift och konkurrerar med de norska begagnatköparna, fortsätter han.

Gunnar Kjellman på ALD Automotive anser att ekonomin spelar stor roll.

– Svenska hushåll har bra koll på totalkostnaden när de köper bil. I dagsläget är en begagnad dieselbil konkurrenskraftig om man ser till ekonomin.

Men Gunnar Kjellman tror också att de går att få svenska begagnatköpare att bli mer eldriftsintresserade.

– Min allmänna bild är att batterierna i elbilar, laddhybrider och vanliga hybrider är hållbara. De försämras inte med åren, säger han.

Export av begagnade elbilar kan ge dålig tillgång till elbilar i Sverige för olika kundgrupper, vilket skulle kunna bli ett problem ifall kommuner börjar inrätta zoner där bara elbilar och gasbilar får köra. Men Sten Forsberg tror att det dröjer innan svenska kommuner börjar tillämpa miljözonerna.

– Svenska kommunpolitiker vill inte stänga ute folk bara för att de inte köpt en elbil. Därför tror jag det dröjer ett tag innan kommunerna börjar tillämpa miljözonerna. Det måste bli en smidig övergång där tillgång på ny teknik möter den efterfrågan som finns, säger Sten Forsberg.

 

Fakta: Norge

I Norge gäller en engångsavgift vid försäljning av nya bilar. Engångsavgiften, som är mycket hög och har stor påverkan på bilmarknaden, är bland annat beroende av bilens vikt och bilens CO2-värde.

Engångsavgiften gäller även när en begagnad bil importeras till Norge, men då görs ett avdrag som är beroende av bilens ålder. För en tre år gammal bil är avdraget 33 procent.

Bilar med CO2-värde på högst 70 gram/km slipper CO2-påslag på engångsavgiften och i den kategorin hamnar bland andra Passat GTE.