Nöjda kunder efter uppdatering

Arbetet med att uppdatera berörda dieselbilar rullar vidare. Volkswagen har fram till nu åtgärdat mer än tre fjärdedelar av de dieselbilar som berörs av felaktig mjukvara. Enligt Volkswagen Group Sveriges statistik är en mycket stor majoritet av de kunder som gör uppdateringen nöjda med åtgärden. Volkswagen följer ständigt upp hur kunderna uppfattar åtgärden och resultatet visar att det fortfarande är mindre än en procent av de som uppdaterat sin bil som har haft något klagomål.

– Det går åt rätt håll och vi jobbar med flera olika initiativ för att göra uppdateringen så enkel som möjlig för kunderna. Bland annat erbjuder vi att genomföra åtgärden i samband med vanlig service, erbjuder lånebil och garantier. Vi har också infört Trust Building Measure som är direkt avsedd till att garantera att den tekniska åtgärden inte medför några negativa följder, säger Marcus Thomasfolk, informationschef för Volkswagen Group Sverige.

Läs mer om Trust Building Measure här