Viktigt att öka takten i ”ladda-hemma-stödet”

För ett år sedan inledde Volkswagen Personalbilar sin laddboxkampanj. Under hösten 2017 fick alla köpare av en ny laddbar Volkswagen en laddbox från CLEVER inklusive installation. Den sex månader långa kampanjen resulterade i över 3000 laddboxar. Kampanjen blev därmed en av de största investeringarna i laddning hittills i Sverige.

Efter årsskiftet tog staten över stafettpinnen med ett ”ladda-hemma-stöd” som privatpersoner kan söka hos Naturvårdsverket. Hittills har omkring 900 ansökningar kommit in till Naturvårdsverket varav omkring 770 har beviljats.

– Det är bra att regeringen infört ett stöd för laddning i hemmet, men det är för få som söker. Med tanke på hur många laddbara bilar som säljs borde takten vara högre. Regeringen borde undersöka orsaken, exempelvis om stödet inte är känt eller om det är för krångligt. Om Volkswagen fick ut 3000 laddboxar på 6 månader borde staten också kunna göra det, säger Marcus Thomasfolk informationschef för Volkswagen Group Sverige.

*Siffrorna är hämtade från naturvårdsverket och gäller perioden 180201-180821