FAQ

Här hittar du svar på viktiga frågor rörande den senaste tidens utveckling inom Volkswagen-koncernen. Sidan uppdateras löpande.

Hur kommer kunder med berörda bilar i första hand kontaktas?

Ägarna uppmanas att kontakta närmaste servicepartner för Volkswagen, Volkswagen Transportbilar, Audi, Skoda eller Seat. Vi informerar ägarna om detta på olika sätt, bland annat genom brev.

Varför behöver min bil en teknisk åtgärd?

I bilar med berörda motorer användes en mjukvarufunktion i motorstyrenheten som kände igen körkurvan i det officiella typgodkännandetestet. Motorstyrenheten växlar mellan två olika lägen beroende på körkurvan: läge 1 som optimerar nivån av kväveoxider i testmiljö eller läge 2 för optimala partikelnivåer när bilen körs i verklig miljö.

Varför behöver jag lämna in min bil på service?

Serviceåtgärden är frivillig, men Volkswagen rekommenderar starkt kunderna att genomföra åtgärden i syfte att säkerställa att bilen uppfyller miljökraven enligt bilens typgodkännande. Serviceåtgärden är myndighetsgodkänd av den tyska transportstyrelsen KBA som konstaterat att den inte påverkar bilens egenskaper. Flera oberoende tester, bland annat av Europas största bilistorganisation ADAC, bekräftar också att åtgärden inte påverkar bilens egenskaper.

Hur vet jag om min dieselbil berörs av mjukvaran som optimerar kväveoxidutsläpp?

Alla berörda kunder ska ha kontaktats via brev. Volkswagen-koncernen har fått samtliga tekniska åtgärder för alla berörda fordon godkända av den tyska transportmyndigheten (KBA).

Om du vill kontrollera kan du göra det här.

Det går också bra att kontakta våra återförsäljare.

Vilka är åtgärder i uppdateringen?

Här kan du se flera filmer som beskriver åtgärden som kommer implementeras. Där finns även filmer som förklarar vidare kring hur åtgärderna kommer gå till.

VW kommer att utföra mjuk- och hårdvaruuppdateringar på de påverkade motorerna. Exakt vilken uppdatering som är aktuell beror på motor.

  • Åtgärden för 1,2 och 2,0-litersmotorerna beräknas ta mindre än en halvtimme. För dessa motorer kommer enbart en mjukvaruuppdatering göras.
  • Åtgärden på 1,6-litersmotorerna beräknas ta mindre än 45 minuter. För dessa motorer kommer en så kallad “flödeslikriktare” att monteras. Det är ett galler som minskar turbulensen i luftflödet före luftmassemätaren. Det förbättrar mätnoggrannheten. Luftmassemätaren mäter luftvolymen som sugs in i motorn, vilket är en viktig parameter för att optimera förbränningsprocessen. Utöver detta kommer en mjukvaruuppdatering att göras.

Efter genomförandet av åtgärderna kommer bilarna att uppfylla gällande utsläppskrav.

När kommer åtgärdskampanjen börja för min bilmodell?

Åtgärdskampanjen är i full gång. Volkswagen-koncernen har fått samtliga tekniska åtgärder för alla berörda fordon godkända av den tyska transportmyndigheten (KBA). Berörda kunder ska ha blivit kontaktade med brev och kan nu boka in service.

Kommer fordonets egenskaper att förändras?

Nej, målet med den tekniska åtgärden är att säkerställa att bilarna uppfyller EUs miljökrav utan att prestanda, förbrukning eller andra egenskaper påverkas. Den tyska transportmyndigheten (KBA) har genom egna tester konstaterat att åtgärderna uppfyller detta.

Fler oberoende tester:
  • ADAC, Tysklands och Europas största bilägarorganisation
  • Autozeitung, German biweekly automobile enthusiast magazine
  • ADAC, ÖAMTC, TCS, Tyska ADAC i samarbete med Österrikisk och Schweizisk bilägarorganisation
  • Vi Bilägare nr 10/2017

Vem kontaktar jag om det uppkommer något problem med min bil efter genomförd teknisk åtgärd?

Berörda kunder kan vara säkra på att den tekniska åtgärden kommer att implementeras med gott resultat utan negativ påverkan på bilarnas bränsleförbrukning, koldioxidutsläpp, motoreffekt, vridmoment eller ljudnivå. Detta var en viktig förutsättning för myndigheternas godkännande av den tekniska åtgärden. Om du trots detta skulle uppleva något problem med din bil, vänligen kontakta din närmaste servicepartner för Volkswagen, Volkswagen Transportbilar, Audi, Skoda eller Seat servicepartner eller på kontaktsidan här.

Vad händer om något uppkommer efter uppdateringen och fordonet måste in på service?

Ingen bil ska ta skada av åtgärdsarbetet. Den tyska transportmyndigheten (KBA) har genom egna tester konstaterat att den tekniska åtgärden inte påverkar prestanda, förbrukning eller andra egenskaper. Skulle något uppkomma analyserar vi självklart det underliggande problemet i varje enskilt fall.

För att minska eventuell oro hos berörda kunder har dessutom Trust Building Measure lanserats av Volkswagen-koncernen. Läs mer om Trust Building Measure här.

Vad är Trust Building Measure?

Med Trust Building Measure kommer Volkswagen-koncernen beakta de klagomål som fastställs ha uppkommit till följd av implementeringen av den tekniska åtgärden. Trust Building Measure gäller under 24 månader från det att åtgärden genomförts på fordonet och gäller fordon som gått mindre än 250 000 km. Syftet är att minska eventuell oro hos berörda kunder och bekräfta att uppdateringen inte ska ha någon negativ verkan på fordonets livslängd.

Läs mer om Trust Building Measure här.

Vilka komponenter ingår i Trust Building Measure?

Trust Building Measure omfattar totalt 11 komponenter i systemet för avgasåterföring, systemet för bränsleinsprutning samt systemet för avgasefterbehandling: lambdasond, temperaturgivare, EGR-styrventil, ventil för avgasåterföring, differenstrycksgivare för avgasåterföring, insprutningsventil, högtryckspump, bränsleledning, tryckregleringsventil, tryckgivare, högtrycksledningar.

Läs mer om Trust Building Measure här.

Vilka rättigheter har kunderna enligt Trust Building Measure (TBM)?

Med Trust Building Measure informerar Volkswagen sina kunder om att man kommer att beakta klagomål som fastställs ha uppkommit till följd av implementeringen av den tekniska åtgärden på fordon med dieselmotor av typ EA189, och som berör vissa delar av motorn och avgasbehandlingssystemet.

Trust Building Measure omfattar totalt 11 komponenter i systemet för avgasåterföring, systemet för bränsleinsprutning och systemet för avgasefterbehandling: lambdasond, temperaturgivare, EGR-styrventil, EGR-ventil, EGR-differenstrycksgivare, insprutningsventil, högtryckspump, bränsleledning, tryckregleringsventil, tryckgivare samt högtrycksledningar.

Trust Building Measure gäller under 24 månader från det att åtgärden genomförs på fordonet och gäller endast för fordon som har gått mindre än 250 000 km vid tidpunkten för implementeringen av Trust Building Measure (det som inträffar först).

Den gäller även för alla kunder vars berättigade fordon redan har uppdaterats.

Trust Building Measure påverkar inte Volkswagens ståndpunkt om att de tekniska åtgärderna inte har någon negativ verkan på motorns livslängd eller efterbehandlingssystemet. Kontrollmyndigheterna har bekräftat att de tekniska åtgärderna uppfyller alla lagkrav och inte har någon negativ verkan på bränsleförbrukning, CO2-utsläpp, motoreffekt, vridmoment och buller. Med Trust Building Measure förmedlar Volkswagen en tydlig signal om att uppdateringen inte har någon negativ verkan på fordonets livslängd. Denna åtgärd bör stärka kundernas förtroende för den tekniska åtgärden och uppmuntra fler kunder att låta uppdatera sina bilar.

Detaljerad information om villkoren för Trust Building Measure finns tillgänglig dels hos respektive bilmärkes auktoriserade återförsäljare och verkstäder, dels online.

Alla kunder kan naturligtvis även kontakta respektive kundservice per brev, e-post eller telefon.

Har ni fått någon feedback från återförsäljare? Har verkstäder kunnat hantera återkallelsen? Vilka problem har de upplevt hittills?

Återkopplingen från återförsäljare och kunder har varit positiv. Återförsäljarna är väl förberedda för att genomföra de åtgärder som behövs.

En undersökning av 7 500 berörda kunder visar att de flesta är mycket nöjda med åtgärdsprocessen. I undersökningen har vi fått betyget 1,6 på en skala där 1 är den högsta och 6 den lägsta kundnöjdheten.

Hur lång tid tar det att åtgärda bilen?

Den beräknade tiden för att genomföra åtgärden på bilar med 1,6 liters EA 189-motorer är cirka 45 minuter. För bilar med 1,2 och 2,0-liters EA 189-motorer är den beräknande tiden mindre än en halvtimme.

Har jag rätt till ekonomisk kompensation?

Vårt mål är att hålla kunderna skadeslösa. I Sverige och Europa uppnås det genom att vi åtgärdar bilarna på ett smidigt sätt så att de uppfyller kraven utan att bränsleförbrukning och prestanda påverkas. Åtgärden genomförs smidigt för kunden, till exempel i samband med ordinarie service. Vid behov kan kunden få en lånebil. I Nordamerika planerar Volkswagen-koncernen istället en ekonomisk kompensation, eftersom den tekniska åtgärden på bilarna blir mer omfattande.

Varför ger Volkswagen ersättning till kunder i USA, men inte i Sverige?

I Europa åtgärdas berörda bilar på ett sätt så att de uppfyller kraven utan att bränsleförbrukning, prestanda eller ljudnivåer påverkas. Detta åtgärdas på ett smidigt sätt genom ett kort verkstadsbesök där kunden erbjuds lånebil om så behövs. Därmed hålls de svenska kunderna skadeslösa.

I USA och Kanada är läget annorlunda. Utsläppskraven för kväveoxid är flera gånger hårdare än motsvarande utsläppskrav i Europa. Ingreppen på bilarna kommer därför att bli mer omfattande än i Europa och bilarnas egenskaper kan förändras. Kunderna i Nordamerika kompenseras därför på ett annat sätt i Nordamerika jämfört med Europa.

Måste jag ta den berörda bilen till en verkstad på en gång?

Nej, alla berörda bilar kan användas som vanligt i väntan på att åtgärden genomförs.

När du fått ett brev från oss om att åtgärden kan genomföras för just din modell kan du i lugn och ro planera in och boka ett verkstadsbesök. För att underlätta kan åtgärden genomföras i samband med en ordinarie service eller ett hjulskifte.

Går det fortfarande att köra den berörda bilen?

Ja, alla berörda bilar är lika säkra som tidigare och du kan fortsätta använda din bil som vanligt.

Jag äger en berörd bil och bor i ett land där myndigheterna inte har begärt en obligatorisk återkallelse (t.ex. Sverige). Jag har valt att inte genomföra den tekniska åtgärden. Är det tillåtet att tillfälligt köra i de länder där myndigheterna beslutat att den tekniska åtgärden är obligatorisk för samtliga bilar och att dessa bilar därför omfattas av en obligatorisk återkallelse (t.ex. Tyskland)?

En bilägare bestämmer själv när den tekniska åtgärden ska genomföras i en berörd bil. I de länder där myndigheterna har beslutat om en obligatorisk återkallelse kan myndigheterna ha rätt och möjlighet att påföra sanktioner, om den tekniska åtgärden inte har genomförts i en berörd bil inom en viss tid. Det är dock sannolikt att du tillfälligt kan använda din bil i länder med obligatorisk återkallelse (t.ex. under en semester eller vid genomresa).

Jag äger en berörd bil och bor inom EU27. Jag har valt att inte delta i åtgärden avseende programvaruuppdateringen. Är jag även fortsättningsvis tillåten att köra i Tyskland (t.ex. i samband med semester)?

Ja.

Jag äger en berörd bil och bor inom EU28. Jag har valt att inte genomföra den tekniska åtgärden. Vad händer om jag permanent flyttar till ett land där den tekniska åtgärden är obligatorisk och vill ta med mig min bil?

Du måste registrera din bil i det landet. Normalt kommer myndigheterna att informera dig om att du behöver genomföra uppdateringen inom en viss tidsperiod. Vänligen kontakta din servicepartner för Volkswagen, Volkswagen Transportbilar, Audi, Skoda eller Seat i ditt nya hemland.

Kommer åtgärden på den berörda bilen att kosta mig något?

Nej, åtgärden är kostnadsfri. Volkswagen Personbilar i Sverige kommer också att erbjuda ersättningsbil för de kunder som behöver det.

Kan jag överlåta min berörda bil?

Ja, berörda bilar kan säljas.

Hur kommer man i framtiden att kunna identifiera om ett fordon har åtgärdats?

Ett märke kommer att sättas vid förvaringsutrymmet för reservdäcket. Märket bekräftar att åtgärderna har genomförts. Informationen kommer att arkiveras i den elektroniska fordonshistoriken och registreras manuellt i serviceprotokollet.

Kommer jag att få en bekräftelse från Volkswagen, Volkswagen Transportbilar, Audi, Skoda eller Seat servicepartner efter genomförd teknisk åtgärd och vad ska jag göra om jag skulle tappa bort den?

Ja, du kommer att få en bekräftelse från Volkswagen, Volkswagen Transportbilar, Audi, Skoda eller Seat servicepartner efter att den tekniska åtgärden har genomförts. Om du tappar bort denna bekräftelse, eller inte har fått någon bekräftelse, vänligen kontakta din Volkswagen, Volkswagen Transportbilar, Audi, Skoda eller Seat servicepartner.

Vad ska en kund göra om den köper en begagnad bil som ännu inte har uppdaterats med programvaran?

Kontakta din servicepartner för Volkswagen, Volkswagen Transportbilar, Audi, Skoda eller Seat.

Hur säkerställer Volkswagen att detta inte händer igen?

Flera chefer har bytts ut och även en ny organisationsstruktur har tagits fram med färre chefer som rapporterar direkt till koncernchefen, vilket innebär ett mer decentraliserat beslutsfattande. Mer detaljer här.

I samband med bilmässan i Geneve intervjuades Volkswagens försäljnings- och marknadsdirektör Jürgen Stackmann av Sveriges Radio. I intervjun berättar han om vad Volkswagen gör för att gå till botten med det som hänt, men också om hur höstens händelser bidragit till en större satsning på elbilar. Hör hela intervjun här.

Volkswagen-koncernen kommer i framtiden att låta bilarnas utsläppsvärden kontrolleras och certifieras av externa och oberoende inspektörer. Företagets fordon kommer också att testas slumpmässigt under verkliga körförhållanden. Detta är budskapet i ett tal som Volkswagen AG:s koncernchef Matthias Müller har hållit i Bryssel. Läs mer här.

Volkswagens egen undersökning av orsakerna till dieselskandalen pågår fortfarande och kommer att presenteras senare. Information om resultaten kommer att finnas på denna hemsida.