Skillnader i dieselfrågan mellan Sverige/Europa och USA och Kanada

I Sverige och Europa åtgärdas de bilar som berörs av dieselfrågan på ett smidigt sätt så att de uppfyller kraven utan att bränsleförbrukning, prestanda eller ljudnivåer påverkas. Detta innebär att de svenska kunderna som berörs inte drabbas ekonomiskt.

I USA och Kanada är läget däremot annorlunda. Utsläppskraven för kväveoxid på den nordamerikanska marknaden är flera gånger hårdare än de utsläppskrav som finns i Europa för dieselbilar. Detta innebär att de åtgärder som behövs för att lösa dieselfrågan på amerikanska bilar skiljer sig åt och är mer omfattande än i Sverige och övriga Europa.

Volkswagens mål är att varken amerikanska eller europeiska kunder ska drabbas av några kostnader med anledning av åtgärden. Eftersom det krävs andra åtgärder i USA jämfört med Europa så måste detta mål uppnås på olika sätt i USA respektive EU. Nedan sammanfattas de viktigaste skillnaderna mellan marknaderna.


 

Vad skiljer situationen i Sverige/Europa och Nordamerika åt?

 

EU-US


 

Den tekniska lösningen för att åtgärda berörda bilar i Europa är enkel och smidig att implementera

 

karta


 

Volkswagens ambition är att hålla de svenska kunderna helt skadeslösa

 

lista

I Sverige och Europa har arbetet med att åtgärda de bilar som berörs av dieselfrågan pågått sedan länge. I slutet av 2016 ska åtgärdsarbetet ha inletts för alla modeller.